Kalite ve Başarılar

Kalite Politikamız

Coral Travel Türkiye A.Ş. olarak, müşteri memnuniyetini sağlayarak rekabet gücümüzü artırabileceğimize, yer aldığımız pazarlardaki konumumuzu sürekli geliştireceğimize inanıyoruz.

Hedefimiz, taahhüt etmiş olduğumuz hizmetleri yüksek kalitede en iyi şekilde vermektir.

Bunu başarabilmek için en değerli desteği, alanında uzman çalışanlarımızdan almaktayız.

Müşteri, çalışan ve diğer taraflardan gelebilecek geri bildirimleri, yasal mevzuatların da ötesinde müşteri odaklı bakış açısı ile adil ve tarafsız olarak değerlendiririz.

Mevcut kalite ve şikâyetleri ele alma sistemimizin, her bir çalışanımız tarafından bilinçli uygulanması, hizmet kalitemizin ve müşteri memnuniyetinin sürekli olarak iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Tüm çalışanlarımızı, bu politikayı işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak uygulamaya davet ediyorum.

Genel Müdür

 

Çevre,İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Coral Travel Türkiye A.Ş. olarak, faaliyetlerimizi yasal mevzuatlara, çevre ve iş güvenliği standartlarına uygun olarak gerçekleştiririz. Bunu sağlamak için;

 • Faaliyetlerimizin çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki etkilerini, risklerini ve fırsatlarını belirler, risklerin ortaya çıkmasını önlemek veya istenmeyen etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri alırız.
   
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimi için amaç ve programlar oluşturur, bunları gözden geçirir, gerekli kaynak yatırımlarını yaparız.
   
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatların gerekliliklerini yerine getiririz.
   
 • Kaza ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamların ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğinin oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak için gerekli kontrolleri yapar ve önlemler alırız.
   
 • Çalışanlarımızı eğiterek katılımlarını sağlarız.
   
 • Çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlarız.
   
 • Tedarikçilerimizi politikamız doğrultusunda çevre, iş sağlığı ve güvenliği standart ve mevzuatlarına uyumunu teşvik eder ve bu alanlarda işbirliği yapmaya özen gösteririz. 
   
 • Misafirlerimizi çevreye duyarlılığımız konusunda bilgilendirilerek, tatilleri süresince doğaya saygılı olma ve korumak için katkıda bulunmalarını bekleriz.

Genel Müdür olarak ben, tüm çalışanlarımızı bu politikayı işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak uygulamaya davet ediyorum.

Genel Müdür