Site Kullanım Sözleşmesi

Tanımlar


CORAL TRAVEL: Mülkiyet durumu aşağıda belirtilmiş olan A Grubu Seyahat Acentesi

CORAL SEYAHAT A.Ş.: A grubu seyahat acentesi işletme belgeli Coral Travel'ın sahibi statüsündeki tüzel kişi (kısaca Coral Travel olarak anılacaktır.)

KULLANICI/ZİYARETÇİ: İş bu web sitesini herhangi bir amaçla kullanan gerçek veya tüzel kişi

WEB Sitesi: www.coraltatil.com adresinde internet ortamında kullanıma sunulan servis bütünü

Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, kullanıcı / ziyaretçinin web sitesini kullanarak veya Coral Travel tarafından sunulacak olan satış, servis, mali işlemler, bilgilendirme sistemi ve bilgilerin güncellenmesi hizmetlerinden elektronik ortamda faydalanmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmektir.

Web Sitesi İçeriği

Coral Travel web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Coral Travel tarafından, web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Coral Travel web sitesinin içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.coraltatil.com sitesi'ne ve sahibi Coral Travel'a sorumluluk yüklenemez.

Fikri Mülkiyet Hakları

www.coraltatil.com web sitesinin sahibi Coral Travel'dır. Bu sayfada bulunan bilgiler, resimler, markalar, slogan, makale, fotoğraf, doküman, işaret ve benzerleri ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Coral Travel'ın mülkiyetindedir. Coral Travel'dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi biçimsel yapısı ve software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür. Ancak bir nüshaya kadar izin verilmiş olan kişisel ve ticari amaçlı olmayan çoğaltmalarda, Coral Travel'ın marka veya telif hakkı sahibi olduğunun belirtilmesi zorunludur.

Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

www.coraltatil.com sitesine üye olan kullanıcı verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden ve yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların,işbu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından Coral Travel sorumlu tutulamaz. www.coraltatil.com her an güncellenen sitel olmasına karşın, site üzerindeki tesis/tur bilgileri, fiyatlar, ödeme koşulları ve kampanyalar temsilidir. Tipografik ya da geç güncellemelerden kaynaklanan eksik ya da hatalardan Coral Travel sorumlu tutulamaz. Yapılan rezervasyonlarda her ürün ve ürün sağlayıcının kendi koşulları geçerlidir. Kullanıcı, bu ürünlerden herhangi birine rezervasyon yaptırmak isterse, rezervasyon yaptırdığı ürünün ait olduğu ürün sağlayıcının rezervasyon anındaki koşullarını kabul etmiş sayılır. Türk Telekom hatları, uydu bağlantıları, internet servis sağlayıcılar gibi internette işlem yapmayı sağlayan hatlarda, bağlantılarda ve sair teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasında veya bunlarla yapılan iletişim ve taşıma sırasında meydana gelecek olan kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama veya mükerrer bildirimlerden Coral Travel hiçbir şekilde sorumlu değildir Coral Travel, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu siteye ya da link verilen siteye girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Coral Travel kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talebe karşı sorumluluk kabul etmeyeceğini beyan etmiştir. Coral Travel yapacağı her türlü bildirim için öncelikle kullanıcı/ziyaretçinin bildirdiği e-posta, telefon numarası vb. iletişim adreslerini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması kullanıcı/ziyaretçinin sorumluluğundadır.
İnternet aracılığıyla Coral Travel'a iletilen her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), kullanıcı/ziyaretçiye veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı Coral Travel mülkiyetine geçecektir. www.coraltatil.com web sitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

Web Sitelerinde Değişiklik Yapma Hakkı

Coral Travel işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteleri kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.coraltatil.com sitesi ve sahibi Coral Travel'a sorumluluk yüklenemez üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılar (Linkler) www.coraltatil.com web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Coral Travel link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Coral Travel dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Coral Travel'dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları kapsamında gerçekleşir, Coral Travel bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Coral Travel link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.  

Gizlilik

Coral Travel, kullanıcı/ziyaretçi tarafından sunulan kişisel verileri (isim, elektronik posta adresi, iş ve ev adresi, telefon numarası, v.b.) hukuki ilişkisi bulunan firmalar dışındaki üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiç bir şekilde kullandırtmaz.

Coral Travel, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

- Yayınlar/yazışmalar göndermek.
- Elektronik posta ile basın bültenleri veya reklam amaçlı bildirimler göndermek.
- Güncel fiyat ve ürün bilgisi göndermek.
- Sektörel uygulama ve yeniliklerden haberdar etmek. İstatistiksel bilgi olarak (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak.

Coral Travel web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla kullanılan diğer sitelerin, Coral Travel gizlilik ilkeleri'ne uyacağını garanti etmez;

Diğer Hükümler

İşbu siteye girilmesi veya sitelerin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Antalya Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Coral Travel'ın kullanıcı/ziyaretçinin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. Uyuşmazlık halinde Coral Travel kayıtları esas alınacaktır..