Site Kullanım Sözleşmesi

Tanımlar


CORAL TRAVEL & ODEON TURİZM SEYAHAT ACENTASI: Mülkiyet durumu aşağıda belirtilmiş olan A Grubu Seyahat Acenteleri

CORAL SEYAHAT A.Ş.: A grubu seyahat acentesi işletme belgeli Coral Travel'ın sahibi statüsündeki tüzel kişi (kısaca Coral Travel olarak anılacaktır.)

ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. :A grubu seyahat acentesi işletme belgeli Odeon Turizm Seyahat Acentesi'nin sahibi statüsündeki tüzelkişi (Kısaca ODEON Tours olarak anılacaktır.)

KULLANICI/ZİYARETÇİ: İş bu web sitelerini herhangi bir amaçla kullanan gerçek veya tüzel kişi

WEB Siteleri: www.coraltatil.com & www.odeontatil.com adreslerinde internet ortamında kullanıma sunulan servis bütünü

Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, kullanıcı / ziyaretçinin web sitelerini kullanarak veya Coral Travel & ODEON Tours tarafından sunulacak olan satış, servis, mali işlemler, bilgilendirme sistemi ve bilgilerin güncellenmesi hizmetlerinden elektronik ortamda faydalanmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmektir.

Web Sitesi İçeriği

Coral Travel & ODEON Tours web sitelerinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak, web sitelerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitelerde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Coral Travel & ODEON Tours tarafından, web sitelerindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Coral Travel & ODEON Tours web sitelerinin içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.odeontatil.com sitesi'ne ve sahibi Coral Travel & ODEON Tours'a sorumluluk yüklenemez.

Fikri Mülkiyet Hakları

www.coraltatil.com & www.odeontatil.com web sitelerinin sahibi Coral Travel & ODEON Tours'dur. Bu sayfada bulunan bilgiler, resimler, markalar, slogan, makale, fotoğraf, doküman, işaret ve benzerleri ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar, sayfadüzeni veişbu web sayfasının sunumu Coral Travel & ODEON Tours'un mülkiyetindedir. Coral Travel & ODEON Tours'dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi biçimsel yapısı ve software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür. Ancak bir nüshaya kadar izin verilmiş olan kişisel ve ticari amaçlı olmayan çoğaltmalarda, Coral Travel & ODEON Tours' un marka veya telif hakkı sahibi olduğunun belirtilmesi zorunludur.

Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

www.coraltatil.com & www.odeontatil.com sitelerine üye olan kullanıcı verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden ve yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların,iş bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından Coral Travel & ODEON Tours sorumlu tutulamaz. www.coraltatil.com & www.odeontatil.com her an güncellenen siteler olmasına karşın, siteler üzerindeki tesis/tur bilgileri, fiyatlar, ödeme koşulları ve kampanyalar temsilidir. Tipografik ya da geç güncellemelerden kaynaklanan eksik ya da hatalardan Coral Travel & ODEON Tours sorumlu tutulamaz. Yapılan rezervasyonlarda her ürün ve ürün sağlayıcının kendi koşulları geçerlidir. Kullanıcı, bu ürünlerden herhangi birine rezervasyon yaptırmak isterse, rezervasyon yaptırdığı ürünün ait olduğu ürün sağlayıcının rezervasyon anındaki koşullarını kabul etmiş sayılır. Türk Telekom hatları, uydu bağlantıları, internet servis sağlayıcılar gibi internette işlem yapmayı sağlayan hatlarda, bağlantılarda ve sair teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasında veya bunlarla yapılan iletişim ve taşıma sırasında meydana gelecek olan kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama veya mükerrer bildirimlerden Coral Travel & ODEON Tours hiçbir şekilde sorumlu değildir Coral Travel & ODEON Tours, bu sitelere girilmesi, sitelerinin ya da sitelerdeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu sitelere ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitelerin kullanılması ile Coral Travel & ODEON Tours kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talebe karşı sorumluluk kabul etmeyeceğini beyan etmiştir. Coral Travel & ODEON Tours yapacağı her türlü bildirim için öncelikle kullanıcı/ziyaretçinin bildirdiği e-posta, telefon numarası vb. iletişim adreslerini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması kullanıcı/ziyaretçinin sorumluluğundadır.
İnternet aracılığıyla Coral Travel & ODEON Tours'a iletilen her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), kullanıcı/ziyaretçiye veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı Coral Travel & ODEON Tours mülkiyetine geçecektir. www.coraltatil.com & www.odeontatil.com web sitelerinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

Web Sitelerinde Değişiklik Yapma Hakkı

Coral Travel & ODEON Tours işbu web siteleri ve site uzantılarında mevcut her tür hizmet, ürün, siteleri kullanma koşulları ile sitelerde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteleri yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitelerde yayım anında yürürlüğe girer. Sitelerin kullanımı ya da sitelere giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.coraltatil.com & www.odeontatil.com siteleri ve sahibi Coral Travel & ODEON Tours'a sorumluluk yüklenemez üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılar (Linkler) www.coraltatil.com & www.odeontatil.com web siteleri üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Coral Travel & ODEON Tours link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Coral Travel & ODEON Tours dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Coral Travel & ODEON Tours'dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları kapsamında gerçekleşir, Coral Travel & ODEON Tours bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Coral Travel & ODEON Tours link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.  

Gizlilik

Coral Travel & ODEON Tours, kullanıcı/ziyaretçi tarafından sunulan kişisel verileri (isim, elektronik posta adresi, iş ve ev adresi, telefon numarası, v.b.) hukuki ilişkisi bulunan firmalar dışındaki üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiç bir şekilde kullandırtmaz.

Coral Travel & ODEON Tours, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

- Yayınlar/yazışmalar göndermek.
- Elektronik posta ile basın bültenleri veya reklam amaçlı bildirimler göndermek.
- Güncel fiyat ve ürün bilgisi göndermek.
- Sektörel uygulama ve yeniliklerden haberdar etmek. İstatistiksel bilgi olarak (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitelerini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak.

Coral Travel & ODEON Tours web sitelerindeki bağlantılar aracılığıyla kullanılan diğer sitelerin, Coral Travel & ODEON Tours gizlilik ilkeleri'ne uyacağını garanti etmez;

Diğer Hükümler

İş bu sitelere girilmesi veya sitelerin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Antalya Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Coral Travel & ODEON Tours'un kullanıcı/ziyaretçinin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. Uyuşmazlık halinde Coral Travel & ODEON Tours kayıtları esas alınacaktır.. 

  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Kredi Kartı ile Online Ödeme
  • EFT ve HAVALE ile Ödeme
  • Çağrı Merkezi ile Hızlı Ödeme